Συντήρηση

Όπως όλοι γνωρίζουμε κάθε κήπος αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που αναπτύσσεται, εξελίσσεται και χρήζει μιας ολοκληρωμένης συντήρησης. Αναφερόμενοι λοιπόν στην ολοκληρωμένη συντήρηση εννοούμε την συντήρηση που καλύπτει όλο το φάσμα και περιλαμβάνει:

 • Κοπή χλοοτάπητα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της ποικιλίας.
 • Αερισμός και εξαερισμός χλοοτάπητα ανάλογα την ποικιλία και την εποχή.
 • Κλάδεμα και κορφολόγημα όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών που απαρτίζουν τον κήπο σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά.
 • Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων, όπου και όταν αυτά εμφανίζονται.
 • Καθολική ή μερική λίπανση όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών καθώς και του χλοοτάπητα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους.
 • Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών και του χλοοτάπητα.
 • Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.
 • Ανανέωση όλων των εποχιακών φυτών όπου και όταν αυτό απαιτείται.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση υπόγειου αυτόματου αρδευτικού συστήματος.
 • Προμήθεια και χρήση των πιο εξελιγμένων αναλώσιμων υλικών κήπου (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.) των μεγαλύτερων οίκων (ΒΑΥΕR, GEMMA, ZENECA κ.λπ.) στις χαμηλότερες τιμές.
 • Διάγνωση ασθενειών τροφοπενιών και επέμβαση με το κατάλληλο σκεύασμα.

H RockGarden διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να προσφέρει γρήγορα και άμεσα όλες τις παραπάνω υπηρεσίες.